Mahkeme Buca Cezaevi arazisinde yapılaşmaya “dur” dedi

Peş peşe gelen iptal kararlarının İzmirlilerin zaferi olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “İktidar paydaşlarının hayallerini süsleyen rant planlarının hukukun ve yaşamın gerçekleriyle örtüşmediği bir kez daha ortaya çıktı. Mahkemenin aldığı bu kararla Buca Cezaevi arazisinde yapılaşmaya gidilemeyeceği kesinleşti. Karanlık duvarların enkazından beton filizleri değil Türkiye’nin en aydınlık parkı doğacak. Buca Cezaevi umudun rengi yeşile bürünecek” dedi.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, yıkılan Buca Cezaevi’nin de yer aldığı arazide yapılaşmayı öngören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu doğrultuda hazırladığı imar planını iptal etti. Karar arazinin Bakanlıkça Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmesinin ardından askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali anlamına geliyor. Mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu’nun müdahil olduğu davada itiraz gerekçelerini haklı buldu.

Açılan davada Buca ilçesi sınırları içerisindeki taşınmaza ilişkin olarak imar planı yapmak ve değiştirmek yetkisinin Buca Belediye Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olduğu, Buca ilçesinde yeşil alan, park, sosyal ve kültürel kullanım alanları ihtiyacının göz ardı edildiği ve işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek planın iptali talep edilmişti.

İzmir 4. İdare Mahkemesi, söz konusu imar planlarına dayanak oluşturan Rezerv Yapı Alanı kararının geçtiğimiz günlerde İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, itiraz konusu imar planının da iptaline hükmetti.

İZMİRLİLERİN ZAFERİ

İptal kararının İzmir ve Buca için müjde niteliği taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu aynı zamanda şehirlerine ilişkin kararlarda kendilerini yok sayan merkezi idareye karşı İzmirlilerin zaferidir. İktidar paydaşlarının hayallerini süsleyen rant planlarının hukukun ve yaşamın gerçekleriyle örtüşmediği bir kez daha ortaya çıktı. Mahkemenin aldığı bu kararla Buca Cezaevi arazisinde yapılaşmaya gidilemeyeceği kesinleşti. Karanlık duvarların enkazından beton filizleri Türkiye’nin en aydınlık parkı doğacak. Buca Cezaevi umudun rengi yeşile bürünecek” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x