Enerjide dönüşüm teklifi Meclis’te

AK Parti, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre, denizler, baraj gölleri, doğal ve yapay göller üzerinde yüzer güneş enerjisi santralları kurulabilecek. Teklifle, yerli Karadeniz gazı ve ithal doğalgaz da Türkiye’de işlenerek Avrupa başta olmak üzere dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Teklifte şunlar yer aldı:

SANTRAL KURMA İZNİ DSİ’DEN

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar, kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, doğal ve yapay göller; yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan edilerek, buralarda yenilenebilir enerji santralı kurulabilecek. Bu alanlarda, Devlet Su İşleri ve sulama birliklerine de tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla santral kurma izni verilecek.

Dünyada 2018’den bu yana yüzer güneş enerjisi santralı (Floating PV) kurulumu hızlandı. Toplam kurulu güç 6 bin megavata ulaştı. Türkiye’de de önümüzdeki dönemde su yüzeylerine güneş enerjisi santralı kurulabilecek. YEKA ihalelerinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, açık eksiltme yöntemi ile yapılan yarışmalarda piyasa elektrik fiyatının altında fiyat teklif edilmesinin önüne geçilerek, ihale yöntemi şartnameye göre değişecek.

İHRAÇ EDİLEBİLECECEK

Doğalgazın sıvılaştırılması tanımının yapılmasıyla, uluslararası düzeyde doğrudan LNG ihracatı yapılabilecek. Hem Karadeniz gazı hem de dışarıdan alınan doğalgaz Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Türkiye’nin doğalgaz ticaretindeki yerinin sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Yüzer LNG terminallerinin faaliyetlerinin kolaylaştırılması hedeflenirken; ayrıca, Türkiye üzerinden yapılan doğalgaz ihracatında da tek izinle birden fazla ülkeye satış yapılmasına olanak sağlıyor. Birden fazla ülke için ‘tek ihracat lisansı’ verilmesi planlanıyor.

VERİMLİLİKTE YENİ DÖNEM

Enerji verimliliği desteklerinden faydalanmak isteyenler için sektörel kısıtlama kaldırılarak, emisyon ve enerji tüketimini azaltma kriteri tanımlanacak.

Verimlilik artırıcı proje (VAP) desteklerinde de 5 milyon TL’lik proje üst sınırı kaldırılacak. Tasarruf potansiyeli yüksek teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşmeye katkı sağlayan yatırımların destekten yararlanabilmesi sağlanacak.

AFETTE HIZLI ELEKTRİK

Türkiye’deki deprem riski göz önüne alınarak, afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde geçici elektrik bağlantısı talepleri için yapı kullanma izni ile mevzuatta istenen diğer belgeler aranmayacak. Düzenlemeyle özellikle deprem, sel gibi felaketlerin ardından binası yıkılan vatandaşlara hızla enerji sağlanabilecek.

Madencilikte muhtemel rezerv alanlarına ilişkin Ulusal Maden Kaynak Ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre yapılan kaynak ve rezerv raporlamaları, 4. Grup (, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, demir) dışındaki ruhsatlar için zorunlu olmayacak.

Nükleer Düzenleme Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, nükleer madde taşıyan kişi de işletmeci olarak sorumlu tutulabilecek.

TEKLİF 16 MADDEDEN OLUŞUYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifin 16 maddeden oluştuğunu belirterek şunları aktardı: “UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün buluculuk hakkı kazanmasına teklifte yer veriyoruz. Teklifimizle, doğalgazın sıvılaştırılma faaliyetinin depolama faaliyetinden ayrıştırılarak bağımsız bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanması amaçlanmıştır. Yüzen LNG terminallerine ilişkin EPDK tarafından depolama tesislerinde istisnai düzenlemeler yapılabilmesine imkân tanınacak. Olağanüstü Hal kararı veya genel hayata etkililik kararı alınan yerlerde geçici süreli bağlantı talepleri için elektrik enerjisinin kullanıcılara hızlı ve kesintisiz ulaştırılması amacıyla EPDK’ya yetki veriyoruz.”

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x